FAQ RoHS/Report ISO order inquiry Profile HOME ENGLISH Chinese Simplified Chinese Traditional BENNIC

X-OVER NETWORK Inductors Non-Polar Capacitors *Co-Axial Speaker Use *X-OVER Network Use Reliable Film Capacitors Non-Polar Capacitors *Co-Axial Speaker Use *X-OVER Network Use Uni-Polar Aluminium Electrolytic Capacitors For Speaker *Binding Post *Terminals CEMENT TYPE WIRE WOUND RESISTORS L-PAD Attenuators


BENNIC \ 無極性電容 \ BENNIC 音響用電容 \
無極性電解電容 >> P03 | B03 | B04 | B05 | B06 | B10 | B12 | B15 | N04 | N06 | N10
金屬化聚乙酯膜電容器 PE >> BMET (PEMT) | BMEF (PEMF) | BMED (PEMD)
金屬化聚丙烯膜電容器 PP >> BMPT (PPMT) | XPP | FPP | UPP

NEWS!! XPP系列可採郵購 , 最低訂購量 10 PCS

BENNIC  金屬化聚丙烯膜電容器
METALLIZED POLYPROPYLENE FILM CAPACITORS
XPP 系列 (臥式圓柱形 )
專業音響分音器用

1) 外觀型式 :

本體尺寸 : 請參考下面表格,導棧長度至少 40 mm.
導線直徑 : 本體直徑在8 ø以下線徑為0.6 ø, 本體直徑超過8 ø線徑為0.8 ø或1.0 ø.
標準顏色 :

本體為黑色膠帶黃色漆, 銀白色印字.
* 純銅導線.  * 通過美國 UL 防火披覆標準

**註:金屬化聚丙烯膜電容引腳材質為 CU線.
適用規格: PMT,PMF,PMD,XPP.


2) 產品特性 :
容量誤差 : ± 10%(K) or ± 5%(J) or ± 2.5% (H) or ± 1%(F).
最大損失角D.F : Max 0.0007 (0.07%) AT 1KHZ.
工作溫度範圍 : - 40 ºC TO +105 ºC
容量漂移 (DRIFT) : 在工作溫度範圍內 , 容量浮動不超過 2%
絕緣電阻 I.R. : C ≤ 0.33μF ,    I.R. ≥ 9000 Mega-Ohm (AT 20 ºC, 1min)
C > 0.33μF ,    I.R ≥ 7500 Mega-Ohm (AT 20 ºC, 1min)
壽命測試 : 印加150%的額定工作電壓 AT 105 ºC FOR 1,000 小時
濕度測試 : 容量改變小於5% , 損失角D.F.小於2% ,
絕緣電阻I.R. 大於70% (在濕度 95%,溫度40 ºC ,1,000 小時.)
導線拉力負荷 : 至少能承受 1.5KGS / 30 分鐘.
導線彎曲負荷 : 以 90º 來回折返一次不會斷裂

3) 產品標示 :

BENNIC

XPP xxx μF x%
xxxVAC / xxxVDC

4) 本體尺寸表 ( D x L ) , (單位: mm )
公差 L ± 1 mm , D<10mm ± 1 mm , D10~20mm ± 2 mm , D>20mm ± 2.5 mm
系列 XPP
電容量 100VDC 250VDC 400VDC
(6u)
400VDC
(8u)
630VDC
代號 MFD D L D L D L D L D L
103 0.01 5.3 15 5.3 15 5.3 15 5.3 15 5.3 15
333 0.033 4.9 15 4.9 15 4.9 15 4.8 20 6.4 20
473 0.047 5.6 15 5.6 15 5.6 15 5.4 20 7.4 20
683 0.068 6.5 15 5.6 15 6.5 15 6.2 20 8.7 20
104 0.1 5.5 15 6.5 15 7.6 15 7.3 20 8.8 25
224 0.22 7.5 15 9.1 15 7.9 20 10.3 20 12.5 25
334 0.33 6.7 20 8.1 20 9.5 20 10.3 25 12.7 32
474 0.47 7.8 20 7.9 25 9.3 25 12.1 25 14.9 32
684 0.68 9.1 20 9.3 25 11.0 25 12.1 32 17.8 32
105 1 7.7 32 9.4 32 11.0 32 14.5 32 21.4 32
155 1.5 9.2 32 11.3 32 13.4 32 17.6 32 21.0 46
225 2.2 10.9 32 13.6 32 16.1 32 19.6 36 25.2 46
275 2.7 12.0 32 14.9 32 16.4 36 21.6 36 27.9 46
335 3.3 13.2 32 16.4 32 18.0 36 20.8 46 30.7 46
395 3.9 14.3 32 17.8 32 19.5 36 22.5 46 29.5 56
475 4.7 15.6 32 19.4 32 21.5 36 24.6 46 32.3 56
565 5.6 15.7 36 19.5 36 20.3 46 26.8 46 35.2 56
685 6.8 17.3 36 21.4 36 22.3 46 26.1 56 38.7 56
755 7.5 18.1 36 19.5 46 23.4 46 27.3 56 38.6 61
825 8.2 18.9 36 20.3 46 24.4 46 28.5 56 40.3 61
106 10 18.0 46 22.4 46 26.8 46 31.4 56 42.4 66
126 12 19.7 46 24.4 46 26.0 56 32.6 61 46.4 66
156 15 21.9 46 24.3 56 28.9 56 36.4 61 39.6 106
186 18 24.0 46 26.5 56 31.6 56 39.8 61 43.3 106
226 22 23.5 56 29.2 56 34.9 56 43.9 61 47.8 106
276 27 26.0 56 30.6 61 38.6 56 46.4 66 52.9 106
336 33 28.6 56 33.8 61 40.4 61 45.5 81    
396 39 29.5 61 36.7 61 43.9 61 49.4 81    
476 47 32.3 61 40.2 61 45.9 66 50.7 91    
566 56 35.2 61 43.8 61            
686 68 38.7 61 46.0 66            
756 75 40.6 61 48.3 66            
826 82 42.4 61 48.3 71            
107 100 44.7 66 49.4 81            
127 120 48.9 66 48.9 66            
157 150 42.5 81 42.5 81            
187 180 46.5 81 46.5 81            

** 如需特殊尺寸 / 容量 - 請洽本公司
** 尺寸如有更動, 不另行通知
XPP 零售單價 (NT$新台幣)      (最低訂購量 10 PCS)
系列 XPP
電容量 100VDC 250VDC 400VDC
(6u)
400VDC
(8u)
630VDC
代號 MFD                    
103 0.01                    
333 0.033                    
473 0.047                    
683 0.068                    
104 0.1                    
224 0.22                    
334 0.33                    
474 0.47                    
684 0.68                    
105 1                    
155 1.5                    
225 2.2                    
275 2.7                    
335 3.3                    
395 3.9                    
475 4.7                    
565 5.6                    
685 6.8                    
755 7.5                    
825 8.2                    
106 10                    
126 12                    
156 15                    
186 18                    
226 22                    
276 27                    
336 33                    
396 39                    
476 47                    
566 56                    
686 68                    
756 75                    
826 82                    
107 100                    
127 120                    
157 150                    
187 180                    


E-Mail:mail@bennic.com.tw